ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΗΜΙΝΟΜΙΜΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ: ΠΟΛΕΟΔΟ- ΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩ- ΓΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ref.No: 61050300
Start date: 01.04.1993
End date: 01.04.1994
Approval date: 04.06.1993
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 4.402,06 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top