ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Ref.No: 61055100
Start date: 17.12.1993
End date: 17.12.1995
Approval date: 05.11.1993
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, G.G.E.T.
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: Prof. EUAGGELOS GAZIS
Email: egazis@central.ntua.gr