ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ-ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

Ref.No: 62073900
Start date: 12.09.1995
End date: 11.09.1996
Approval date: 12.10.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: O.A.S.P.
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top