ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ζ-4107ΑΒC ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ FCC ΤΩΝ ΕΛ.Δ.Α.

Ref.No: 62076900
Start date: 01.01.1996
End date: 30.08.1996
Approval date: 29.02.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: E.L.D.A.
Budget: 37.746,16 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. PROVATIDIS
Email: cprovat@central.ntua.gr
Go to Top