ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

Ref.No: 62075200
Start date: 01.07.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 30.11.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: LARKO
Budget: 5.176,81 €
Scientific Responsible: ANTONIOS FRAGKISKOS
Go to Top