ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ-ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

Ref.No: 61095400
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.1997
Approval date: 02.10.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΤΩΝ, G.G.E.T.
Budget: 2.157,01 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top