ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61069700
Start date: 01.07.1994
End date: 30.06.1996
Approval date: 09.11.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 14.614,83 €
Scientific Responsible: NIKI KOULOUMPI
Email: koni@chemeng.ntua.gr
Go to Top