ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

Ref.No: 61058100
Start date: 01.06.1993
End date: 01.06.1994
Approval date: 25.02.1994
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: G.G.E.T.
Budget: 2.289,07 €
Scientific Responsible: HRISTOS PANAGOPOULOS
Email: chpanag@metal.ntua.gr
Go to Top