ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Ref.No: 62178900
Start date: 01.03.2004
End date: 28.02.2005
Approval date: 07.05.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: INFORM P. LUKOS A.E.
Budget: 11.900,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top