ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62068400
Start date: 01.05.1995
End date: 30.06.1995
Approval date: 10.03.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ZAHAROPOULOS A.E.
Budget: 2.347,77 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top