ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟΥ “ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.”

Ref.No: 65105609
Start date: 01.12.1999
End date: 28.02.2000
Approval date: 26.04.2002
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 8.950,84 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KONTAXIS
Email: gcont@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top