ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΡΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)

Ref.No: 62048100
Start date: 01.11.1992
End date: 31.10.1993
Approval date: 20.11.1992
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: NOMARHIA ATTIKIS
Budget: 35.216,45 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KONTAXIS
Email: gcont@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top