ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ref.No: 62091100
Start date: 03.12.1996
End date: 31.12.1999
Approval date: 16.01.1997
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: KTIMATOLOGIO AE
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: Prof. KAVOURAS
Email: mkav@survey.ntua.gr
Go to Top