ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΗ, ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ

Ref.No: 62089200
Start date: 28.02.1997
End date: 30.03.1997
Approval date: 13.03.1997
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ORGANISMOS ATHINAS
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PAPADOPOULOS
Go to Top