ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ RDF ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62118800
Start date: 20.01.1999
End date: 15.10.2000
Approval date: 03.06.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ESDKNA
Budget: 52.824,65 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top