ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Ref.No: 65035600
Start date: 01.05.1995
End date: 30.04.1996
Approval date: 28.09.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. THEANO FOTIOU
Email: thfotiou@central.ntua.gr
Go to Top