ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Ref.No: 61107400
Start date: 15.01.1999
End date: 15.05.2001
Approval date: 14.01.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΠΑΒΕ 1997, G.G.E.T.
Budget: 28.628,03 €
Scientific Responsible: Prof. TAOUKIS
Email: taoukis@chemeng.ntua.gr
Go to Top