ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΤΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ

Ref.No: 63074100
Start date: 01.06.1996
End date: 01.05.1998
Approval date: 23.05.1996
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ENVIRONMENT PROGRAMME, E.O.K.
Budget: 20.000,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top