ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΩΣΜΩΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ

Ref.No: 61088900
Start date: 15.07.1996
End date: 15.01.1996
Approval date: 16.01.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 1.760,82 €
Scientific Responsible: Prof. MAROULIS
Email: maroulis@chemeng.ntua.gr
Go to Top