ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Ref.No: 62080200
Start date: 01.06.1996
End date: 28.06.1997
Approval date: 29.02.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: DIMOSIA EPIHEIRISI AERIOU
Budget: 44.152,60 €
Scientific Responsible: FOTIOS RIGAS
Email: rigasf@central.ntua.gr
Go to Top