ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ Θ. ΒΑΛΕΝΤΗ

Ref.No: 61106800
Start date: 06.07.1999
End date: 06.09.1999
Approval date: 21.10.1999
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 61.628,75 €
Scientific Responsible: Prof. ANNA VRUHEA
Email: annie@central.ntua.gr
Go to Top