ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΟΤΟ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.

Ref.No: 62191400
Start date: 01.04.2004
End date: 31.08.2005
Approval date: 01.04.2005
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ETHNIKO ASTEROSKOPEIO ATHINON
Budget: 32.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. DIAKOULAKI
Email: diak@chemeng.ntua.gr
Go to Top