ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ref.No: 61113000
Start date: 01.01.1999
End date: 31.08.1999
Approval date: 01.04.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ETAIR.AXIOPOIIS.PERIOUSIAS EMP
Budget: 31.512,83 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top