ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΕΙΣ Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΗ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Ref.No: 62045100
Start date: 10.05.1992
End date: 10.05.1993
Approval date: 08.06.1992
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: D.E.I.
Budget: 44.020,54 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top