ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL

Ref.No: 61066300
Start date: 01.03.1995
End date: 01.03.1997
Approval date: 28.09.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΝΑΤΟ, G.G.E.T.
Budget: 8.804,12 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top