ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΕΣΩΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ref.No: 62089800
Start date: 25.10.1996
End date: 25.10.1999
Approval date: 18.07.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: ΥΠΕΡ, OSK
Budget: 7.336,76 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KONTOROUPIS
Email: gkontor@central.ntua.gr
Go to Top