ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ

Ref.No: 61120501
Start date: 10.05.2002
End date: 10.05.2003
Approval date: 26.04.2002
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 17.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. VINTZILAIOU
Email: elvintz@central.ntua.gr
Go to Top