ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ref.No: 61090000
Start date: 18.04.1996
End date: 18.04.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 7.919,29 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOU
Email: stamou@central.ntua.gr
Go to Top