ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

Ref.No: 62087800
Start date: 01.02.1997
End date: 01.12.1998
Approval date: 10.02.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 3.462,95 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOU
Email: stamou@central.ntua.gr
Go to Top