ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ref.No: 61089300
Start date: 01.03.1996
End date: 01.03.1998
Approval date: 17.10.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 6.779,17 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS ERMOPOULOS
Email: jermop@central.ntua.gr
Go to Top