ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ref.No: 65220300
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2021
Approval date: 29.12.2017
Department: DIOIKISI
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 10.000,00 €
Public key: Ω6ΖΕ46ΨΖΣ4-ΘΒ9
Scientific Responsible: Prof. BOUDOUVIS
Email: boudouvi@chemeng.ntua.gr
Go to Top