ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ref.No: 61102600
Start date: 28.04.1998
End date: 26.05.1998
Approval date: 09.07.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΔΙΑΥΛΟΣ, G.G.E.T.
Budget: 2.110,78 €
Scientific Responsible: Prof. NIKITA
Email: knikita@ece.ntua.gr
Go to Top