ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Ref.No: 61113100
Start date: 23.07.1999
End date: 31.03.2000
Approval date: 15.07.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 69.258,99 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top