ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ

Ref.No: 62072400
Start date: 20.07.1995
End date: 20.01.1997
Approval date: 07.09.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 18.195,16 €
Scientific Responsible: Prof. BOUKOVALAS
Email: gbouck@central.ntua.gr
Go to Top