ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ref.No: 63031200
Start date: 01.04.1992
End date: 01.05.1993
Approval date: 07.05.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: DIAFORES XENES ETAIRIES
Budget: 40.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top