ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ref.No: 61121900
Start date: 01.06.1998
End date: 30.06.2001
Approval date: 20.04.2000
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 105.796,03 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top