ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ref.No: 62130600
Start date: 01.06.2000
End date: 31.08.2009
Approval date: 31.08.2000
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: SUND. EP/SEON MARMAROU PEL/NISOU
Budget: 2.934,70 €
Scientific Responsible: Prof. KALLIOPI-ALIKI LEIVADITI
Go to Top