ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΥΡΙΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ, ΠΑΤΡΑ, ΒΕΡΟΙΑ

Ref.No: 61070900
Start date: 01.10.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 14.12.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 188.437,28 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top