ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Τ.Π. & ΥΠ.

Ref.No: 65072300
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2005
Approval date: 13.12.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMPUTER SCIENCE
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 88.041,08 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS PAPAKONSTANTINOU
Email: papakon@cslab.ece.ntua.gr
Go to Top