ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΜΜ

Ref.No: 65058400
Start date: 01.08.1996
End date: 31.12.2005
Approval date: 26.09.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 443.140,13 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top