ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

Ref.No: 63095600
Start date: 01.07.1998
End date: 30.06.2001
Approval date: 09.07.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: BRITE/EURAM, E.O.K.
Budget: 337.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top