ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Ref.No: 61060800
Start date: 01.04.1994
End date: 31.12.1994
Approval date: 22.07.1994
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: UP. ERGASIAS
Budget: 88.041,09 €
Scientific Responsible: MARIA GIAOUTZI
Email: giaoutsi@central.ntua.gr
Go to Top