ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ref.No: 68001200
Start date: 06.11.1997
End date: 06.07.1998
Approval date: 25.06.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, PAIDAGOGIKO INSTITOUTO
Budget: 21.423,33 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top