ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΜΠ. Β’ΦΑΣΗ

Ref.No: 65016700
Start date: 01.09.1994
End date: 31.05.1995
Approval date: 09.12.1994
Department: DEN UPARHEI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: MIHAIL ASIMAKOPOULOS
Email: massim@central.ntua.gr
Go to Top