ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Ref.No: 66003200
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.2002
Approval date: 07.09.1995
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 58.694,06 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS ZOUPANOS
Email: george.zoupanos@cern.ch
Go to Top