ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ERASMUS. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ref.No: 63109600
Start date: 01.07.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 25.11.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: ERASMUS, E.O.K.
Budget: 27.656,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top