ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ/ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΝΗ3/Η2Ο

Ref.No: 61064100
Start date: 15.02.1995
End date: 15.02.1997
Approval date: 17.12.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: Prof. ROGDAKIS
Email: rogdemma@central.ntua.gr
Go to Top