ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 63/1295)

Ref.No: 67044100
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2006
Approval date: 07.02.2003
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 1.458,40 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top