ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

Ref.No: 68113201
Start date: 01.07.2012
End date: 30.11.2015
Approval date: 06.10.2015
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΕΣΠΑ 2007-2013, UPOURGEIO PAIDEIAS DVM & THRISKEUMATON
Budget: 49.111,63 €
Scientific Responsible: Prof. TAOUKIS
Email: taoukis@chemeng.ntua.gr
Go to Top