Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ref.No: 65083500
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2003
Approval date: 04.11.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 293.470,30 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top